LISTA APLICANȚILOR

care au îndeplinit condițiile de conformitate cu cerințele Regulamentului GALEI SANITAS
și care vor intra în procedura de evaluare

Categoria ORGANIZAȚII

 1. Cea mai activă organizație sindicală de bază SANITAS
 • Sindicatul SANITAS Tîrgu Neamţ din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamţ

Detalii

Sindicatul SANITAS Spitalul Orăşenesc ,,Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamţ

Suntem la fel de puternici pe cât suntem de uniți!

Sindicatul SANITAS Tîrgu Neamţ este constituit la nivelul Spitalului Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamţ, instituţie cu o existenţă de 167 de ani, ce are grijă de sănătatea celor aproape 90.000 de locuitori din oraş şi cele 15 comune arondate. Spitalul a fost inauguratla data de 16 octombrie 1852, de către domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica.Clădirea ridicată atunci a fost declarată monument istoric, dar continuă să fie folosită şi astăzi, alături de paviloanele construite ulterior.

SANITAS Tîrgu Neamţ funcţionează ca persoană juridicădin 1997 şiare sediul în incinta Spitalului „Sf. Dimitrie”.Este afiliat la Uniunea Județeană SANITAS Neamţ, la Federaţia SANITAS şi la Confederaţia C.N.S.R.L. FRĂŢIA.Organizaţia este coordonată, din 2013, de liderul Eva Ungureanu, asistentă şefă în cadrul Secţiei Chirurgie, tot ea fiind şi preşedintele Uniunii Judeţene Sanitas Neamţ.

Noi, SANITAS Tîrgu Neamţ,suntem o forţă la nivel local. Dintre cei aproximativ 400 de angajaţi ai spitalului, circa 300 sunt membri SANITAS, salariaţi din toate secţiile şi compartimentele, atît personal mediu sanitar şi auxiliar, cît şi medici şi personal TESA. De asemenea, ni s-au alăturat asistenţi de la cabinetele medicale şcolare din localitate şi de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.

Desfășurăm o multitudine de acțiuni pentru reprezentarea și apărarea membrilor noștri: acordarea drepturilor legitime prevăzute în legislația națională și în contractele colective de muncă, cursuri de formare profesională și sindicală, organizarea și participarea la diferite forme de protest în situațiile în care există riscul ca drepturile noastre să nu fie respectate. Printre evenimentele de mare impact din organizația noastră a fost ,,Conferinţa pe teme de legislație medicală și malpraxis”. Scopul acestui demers a fost informarea medicilor şi a întregului personal medical cu privire la legislaţia medicală, precum şi la diversele forme de răspundere care le pot afecta viaţa profesională, procedura de angajare a fiecăruia şi instituţiile implicate.

Suntem în contact permanent cu membrii noștri și căutăm soluții pentru rezolvarea problemelor lor. Iar oamenii înțeleg și apreciază că există o voce puternică, sindicală, capabilă să se ridice în favoarea lor atunci când este nevoie.

 • Sindicatul SANITAS din Spitalul Clinic Judetean de Urgență Constanța

Detalii

Organizația de Bază Sanitas din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța

„Nu-ţi dai seama cât de puternic eşti până în momentul în care singura ta opţiune e să fii puternic” Sindicatul Sanitas Constanța filiala Spitalului Clinic județean de Urgență Constanța are în prezent 1625 membri, din care 129 s-au înscris în sindicat în 2019. Este un sindicat reprezentativ la nivel de unitate în condițiile în care spitalul județean are peste 700 rezidenți.
Ne-am opus cu succes dispoziției discreționare a Ministrului Sănătății de a concedia două colege, membre SANITAS, asistente în cadrul spitalului.
Am reușit să negociem și să finalizăm preluarea de către SCJU a întregului personal de curățenie, 70 de salariați care ar fi trebuit să plece către firma care a câștigat în instanță externalizarea serviciului. Am convins factorii locali de decizie să acorde, din fonduri proprii, în 2018 și 2019, vouchere de vacanță personalului din UPU, LSM, cercetare, fără să mai așteptăm finanțare fără ca Ministerului Sănătății să asigure finanțarea așa cum prevede legea.
Au fost acordate drepturile câștigate în instanță, care au avut ca obiect: neacordarea tichetelor de masă; încadrarea asistenților medicali cu studii superioare. Am reprezentat membrii noștri de sindicat în 79 de comisii de cercetare disciplinară, din care SANITAS face parte, cu drept de vot.
În numele unității de acțiune sindicală, participăm în număr foarte mare la toate acțiunile de protest organizate de Sindicatul SANITAS Constanța și de Federația SANITAS.
Mulțumim membrilor SANITAS din Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru încredere și susținere!

 1. Cea mai activă organizație județeană SANITAS
 • Sindicatul SANITAS Covasna

Detalii

Sindicatul SANITAS Covasna

Fără unitate în acțiune nu există putere. De aceea, împreună suntem mai puternici!

Suntem o organizație sindicală județeană care creștem în fiecare an, pentru că activitățile  noastre le demonstrează angajaților din sănătate și asistență socială interesul real al SANITAS pentru apărarea și promovarea drepturilor lor. Numai în 2019, ni s-au alăturat 160 de noi membri de sindicat, din unitățile de asistență socială din județ și a celor de la SC Avitum SRL – centrul de dializă Botoșani.

Pentru respectarea drepturilor angajaților sau, în unele cazuri, pentru restabilirea drepturilor acestora, apelăm inclusiv la acțiuni în instanțe de diferite niveluri: au fost redactate 236 de cererii de chemare în judecată în numele membrilor de sindicat vizând modul de impozitare a indemnizației de hrană în anul 2018, neacordarea voucherelor de vacanță în anul 2018, acordarea de sporuri specifice, creșteri salariale, condiții deosebite de muncă, reprezentativității, sancțiuni, etc. Au fost finalizate 12 acțiuni prin admiterea lor în 8 situații și respingere în 4 din acestea. Au continuat judecata în cursul anului 2019 suplimentar un număr de 78 de acțiuni din anul 2018.

Sprijinim organizarea cursurilor de pregătire profesională continuă (EMC) cât și a celor pe teme sindicale și de legislație sanitară, ca inițiative ale Sindicatului SANITAS Covasna sau ca parteneri în diverse proiecte cu finanțare europeană. În cadrul proiectului ”Creșterea capacității uniunilor sindicale din sănătate  de a dezvolta politicii publice alternative” (proiect POCA) au fost organizate: 4 focus-grupuri la nivelul județului, participarea a 90 de membri de sindicat la trei academii sindicale și la cursuri autorizate ANC și nonformale, mese rotunde, chestionare –aproximativ 1000 la nivelul județului, propuneri de modificare la acte normative în domeniul salarizării.

Organizăm activități sportive și recreative pentru membrii noștri de sindicat: competiții sportive, mini-revelioane SANITAS.

Pentru permanenta comunicare cu membrii noștri, cu mass-media și cu toate celelalte categorii de public interesate, organizăm conferințe de presă și implementăm noua strategie de comunicare și gestionare a imaginii publice organizaționale.

 • Sindicatul SANITAS Constanța

Detalii

Sindicatul SANITAS Constanța

Împreună suntem și vom fi întotdeuna puternici!

Sindicatul SANITAS Constanţa s-a constituit reunind, în baza liberului consimţământ, mai întâi  asistenţi medicali şi personal auxiliar. Pe măsură ce activitatea sindicală s-a consolidatiar oamenii au înțelesimportanța demersurilor SANITAS pentru drepturile lor la locul de muncă, au venit în rândurile noastre membri din unitățile sanitare și de asistență socială toate categoriile de personal din reţeaua sanitară, de ocrotire şi asistenţă socială,de stat sau particulară, precum şi din alte reţele paralele, din activitati şi servicii conexe actului medical.

Suntem o organizaţie sindicală cu caracter socio-profesional, independentă faţă de patronat/administraţie, organele de stat, justitie, partide politice sau orice altă organizaţie. Și de la an la an suntem din ce în ce mai mulți. În ultimii patru ani au devenit membri SANITAS Constanța peste 1000 de angajați; dintre aceștia, numai în 2019 au venit 323 de colegi.

Prin tot ceea ce face, Sindicatul SANITAS Constanța își respectă obiectivele stabilite și promisiunile făcute membrilor. Avem negociate Contracte colective de muncă în toate unitățile sanitare și de asistență socială din județ.

În 2019 am reprezentat interesele membrilor noștri în 134 de comisii de cercetare disciplinară, iar în instanță, în 10 procese. Luăm și luăm astfel măsuri de apărare a drepturilor atunci când sesizăm că sunt încălcate prin erori și abuzuri.

Colegii noștri aflați în situații dificile au primit ajutoare sociale din partea Sindicatului SANITAS Constanța, în valoare de 1.000.000.000 lei vechi. (1 miliard)

Ne respectăm colegii printr-o informare periodică și corectă despre activitatea sindicală, folosind toate canalele de comunicare. Prin participarea la Comitetele de Sănătate și Securitate în Muncă ne asigurăm că membrii noștri de sindicat au condiții de muncă normale în toate unitățile sanitare și de asistență socială.

Și pentru că valorile sindicale înseamnă unitate și front comun în fața dificultăților și problemelor legate de relațiile de muncă, Sindicatul SANITAS Constanţa este MEMBRU al Federaţiei SANITAS din România şi al Uniunii Judetene C.N.S.L.R. „FRATIA”  Constanţa.

 • Sindicatul Județean SANITAS Brăila

Detalii

Sindicatul Județean SANITAS Brăila

Împreună suntem mai puternici!

Suntem organizația sindicală județeană SANITAS care ne-am asumat, încă de la înființare, să apărăm și să promovăm interesele angajaților din Sănătate și Asistență socială, precum și negocierea permanentă a unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare pentru membrii noștri.

Prin toate activitățile pe care le desfășurăm, le demonstrăm acestora că apartenența la SANITAS este esențială pentru că: are cine să te informeze despre drepturile tale ca angajat; are cine să te apere, ceea ce înseamnă o siguranță mai mare a locului de muncă; ești protejat împotriva eventualelor abuzuri din partea angajatorului. Ai cu cine să te consulți în situații dificile și ți se poate acorda consultanță și asistență juridică, pentru că SANITAS are persoane specializate pe relații de muncă.

Desfășurăm în permanență activități de reprezentare a membrilor noștri în relația cu angajatorii și cu instituțiile administrației locale. Participăm la toate activitățile Federației SANITAS și suntem prezenți la acțiunile de protest – pichetări, mitinguri, marșuri de protest, atunci când tre

Printr-o comunicare permanentă cu membri, ne-am asumat rolul de interfață între ei și problemele lor la locul de muncă, pe de o parte și managementul instituțiilor sanitare și de asistență socială, pe de altă parte.

Reprezentăm interesele salariaților  în negocierile privind contractele colective de muncă la nivel de unități și facem toate demersurile pentru a li se respecta drepturile în integralitatea lor.

Sunt membri care trec prin situații dificile și, în aceste cazuri, ei beneficiază de ajutoare. Dar și pentru ceilalți membri de sindicat SANITAS Brăila am găsit mijloace de a le facilita accesul la diferite servicii sau bunuri de consum. Avem campanii permanente de fidelizare a membrilor, prin acordarea unor oferte speciale și reduceri la partenerii din județ.

Organizăm evenimente de informare: dezbateri, cursuri pe teme profesionale și de sindicat.

Suntem în permanență alături de oameni și reprezentăm vocea sindicală a celor peste 2400 de membri SANITAS din întreg județul Brăila.

Categoria LIDERI ȘI MEMBRI DE SINDICAT

 1. Cel mai activ LIDER de organizație sindicală de bază SANITAS
 • Doamna IRINA CORNEA, lider Grupă sindicală Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare

Detalii

Irina Cornea

Lider al grupei sindicale SANITAS din Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare

De la alegerea ei în funcția de lider al organizației SANITAS constituită la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, Irina Cornea s-a concentrat îndeosebi pe recrutarea de noi membri. Practic, de la 148 de membri, câți avea organizația în anul 2015, la preluarea funcției, Irina Cornea a reușit să crească organizația la 231 de membri (la 1 ianuarie 2019). Vorbim de o creștere a gradului de sindicalizare de la 52% la peste 82% în Spitalul de Pneumoftiziologie, în condițiile în care aici lucrează 280 de salariați. Și ne referim exclusiv la creșterea numărului de membri SANITAS, în spital existând alte două sindicate.

Cum reușește acest lucru? Prin respect față de salariați, prin acțiuni clare în sprijinul membrilor de sindicat și printr-o comunicare continuă cu cei pe care îi reprezintă. În anul 2019 s-a negociat și s-a semnat Contractul colectiv de muncă la nivel de spital, care cuprindea toate drepturile menționale ulterior și în cel la nivel de sector de activitate – drepturi precum zilele suplimentare de concediu sau reținerea unor contribuții de la salariații care nu sunt membri de sindicat.

Activitatea sindicală se întrepătrunde cu cea profesională. De fapt, profesia de asistent medical și activitatea de lider sindical au un numitor comun: ca să le duci la bun sfârșit trebuie să-și pese de oameni, să te intereseze problemele lor, așteptările, dorințele lor și să lupți pentru binele aproapelui tău. Este exact ceea ce face Irina Cornea zi de zi!

 • Doamna SIMONA CRISTIAN, lider Grupa sindicală D.G.A.S.P.C. Buzău

Detalii

Simona Cristian

„În asistența socială, trebuie să fii motivat de o mare dragoste de oameni, ca să poți contribui la schimbarea în bine a vieții celor din jur!”

Simona Cristian și-a dedicat o parte din viața profesională asistenței sociale, considerând că este, într-o egală măsură, atât profesie cât și chemare. Lucrul zilnic cu persoanele din medii defavorizate este o provocare continuă, fiind nevoie de multă răbdare, înțelegere și înțelepciune. Și-a început activitatea cu 15 ani în urmă, într-un  centru din localitatea Stâlpu, jud. Buzău, unde beneficiarii sunt adulți cu cele mai grave afecțiuni psihice.

În paralel cu profesia de bază, a devenit lider de grupă sindicală SANITAS și apoi membru al Biroului Executiv SANITAS Buzău (din februarie2019). În cei 14 ani de conducere a organizației SANITAS din Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Stâlpu, principala provocare a fost să-și convingă colegii de importanța apartenenței la SANITAS. În calitate de membru BEx, a extins campania permanentă de recrutare de membri de sindicat și la centrele similare din județ. Până în februarie 2019, Sindicatul SANITAS Buzau avea în cadrul DGASPC-ului  aproximativ 100 de membri. Datorită eforturilor Simonei Cristian, am reușit strângerea unui numar cosiderabil de membri, ajungând chiar să obținem reprezentativitate.

 1. Cel mai activ LIDER de organizație județeană SANITAS
 • Doamna MĂRIUCA IANCU, președinte Sindicatul Județean SANITAS Brăila

Detalii

Măriuca Iancu

Președinte al Sindicatului Județean Sanitas Brăila

”Esența activitatii unui lider este viziunea”

Măriuca Iancu a reușit, în anii de conducere a SINDICATULUI JUDEȚEAN SANITAS BRĂILA, să coaguleze o echipă de conducere dedicată reprezentării și promovării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

În calitate de președinte, coordonează echipele de negociere a Contractelor colective de muncă în toate unitățile sanitare și de asistență socială din județ, acolo unde nu există astfel de contracte de nivel superior. Ca partener de dialog social, promovează drepturile și interesele membrilor SANITAS și ale angajaților din domeniu, în raport cu managementul instituțiilor sanitare și de asistență socială, dar și cu ceilalți factori de decizie administrativă din județ. Este prezentă, alături de echipa de conducere și de membrii SANITAS Brăila la toate acțiunile de protest ale Federației SANITAS din România.

A inițiat o strategie de fidelizare a membrilor de sindicat SANITAS Brăila, prin acordarea unor oferte speciale și reduceri, valabile pe tot parcursul anului, în urma unor contracte de parteneriat încheiate cu agenți economici din alimentație, servicii, turism etc.

Cu prilejul unor evenimente din domeniul sănătății, marcate la nivel internațional, a coordonat o serie de cursuri profesionale pentru membrii de sindicat din domeniu. Astfel, în luna august s-au desfășurat cursuri de profil în cadrul ”Săptămânii Mondiale a Alimentației” și în cadrul ”Săptămânii Alăptării”

În luna noiembrie, a inițiat un schimb de experiență, pe teme sindicale, cu Sindicatul Sănătatea din Republica Moldova, acțiunea desfășurându-se la Chișinău.

 • Domnul NICOLAE MANEA, președinte Sindicatul SANITAS Constanța

Detalii

Nicolae Manea

Președinte al Sindicatului SANITAS Constanța

”Dacă acțiunile tale îi inspiră pe alții să viseze mai mult, să învețe mai mult, să facă mai mult și să devină mai mult, atunci ești un lider!”

Reprezintă și promovează drepturile și interesele membrilor de sindicat în dialogul și negocierile cu toți factorii de decizie din județ: Consiliul Județean Constanța, Instituția prefectului Constanța, Primăria Constanța, CJAS, managerii unităților sanitare și de asistență socială.
A condus și conduce echipele de negociere pentru rezolvarea problemelor sindicale, inclusiv pentru încheiereaContractelor colective de muncă în toate unitățile sanitare și de asistență socială din județ, acolo unde nu există astfel de contracte de nivel superior.
Este în permanență în contact cu membrii SANITAS din Constanța, pentru a identifica problemele care pot avea impact negativ asupra drepturilor și activității acestora. Au fost situații limită cărora SANITAS Constanța le-a găsit soluții de rezolvare prin negociere, precum preluarea de către SCJU a întregului personal de curățenie, fără disponibilizări sau plecări către sectorul privat.Tot prin negociere sindicală, ordonatorii de credite au fost convinși, cu argumente solide, să acorde din fonduri proprii vouchere de vacanță personalului din UPU, LSM, cabinete școlare și medicină comunitară. În Comisiile de dialog social locale susține în permanență revendicările Sindicatului SANITAS Constanța și ale Federației SANITAS.
Sub conducerea sa, numărul de membri de sindicat și gradul de sindicalizare se află pe un trend ascendent constant în ultimii zece ani. Și ceea ce este foarte important, a reușit să unească în jurul său, la conducerea Sindicatului SANITAS Constanța o echipă activă, performantă și mai ales combativă!
În calitatea sa de membru în Biroul Executiv al Federației SANITAS din România, Nicolae Manea participă la toate ședințele și acțiunile sindicale la nivel național. Face parte din echipa de reprezentanți SANITAS care dialoghează cu diferite instituții publiceîn negocieri curente, pichetări sau mitinguri etc.

 • Domnul VASILE NEAGOVICI., președinte Sindicatul SANITAS Covasna

Detalii

Vasile Cătălin Neagovici

Președinte al Sindicatului Sanitas Covasna

„Liderul este acel om care are calitatea de a-i mobiliza pe ceilalţi din jur să lupte pentru nişte aspiraţii comune”

Președintele Vasile Cătălin Neagovici este cel care reprezintă și promovează drepturile membrilor de sindicat în dialogul și negocierile cu angajatorii din unitățile sanitare și de asistență socială, pecum și cu instituțiile și autoritățile publice din județul Covasna. În această calitate, în anul 2019 a participat, negociat și semnat 6 contracte colective de muncă la nivelul unor unități. A obținut creșteri salariale pentru angajații din Complex Balnear Bradul, SC TBRCM SA – Sucursalele Covasna, Pucioasa, Iasi, SN Crucea Roșie- Filiala Covasna.
Pentru respectarea drepturilor angajaților sau, în unele cazuri, pentru restabilirea drepturilor acestora, asistă membrii de sindicat pe perioada cercetării disciplinare, sunt elaborate cereri de chemare în judecată în numele membrilor de sindicat, sesizări la Înalta Curte de Casație și chiar formularea unei plângeri la CEDO.
Vasile Neagovici s-a implicat în inițierea unor propuneri de modificări la acte normative, respectiv normele – cadru de finanțare a serviciilor medicale și regulamentul de sporuri – ultimul în cadrul unui proiect POCA.
A stabilit, prin negocieri, procedura de acordare a voucherelor de vacanță pentru anul 2019 în toate unitățile medicale, medico-sociale, medicină școlară, unității de învățământ, astfel că finalul anului 2019, aceste drepturi au fost acordate nu doar la nivelul Spitalului Orășenesc Baraolt și Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, ci 12 unități au beneficiat de ele. A coordonat participarea și a fost alături de membri la toate formele de protest organizate, pentru susținerea revendicărilor SANITAS.
Inițiază și organizează, la nivelul județului, atât cursuri de pregătire profesională continuă (EMC) cât și cursuri pe teme sindicale și de legislație sanitară, în unele dintre ele având și calitatea de formator.
S-a implicat direct în derularea unor proiecte cu finanțare europeană: ”Creșterea capacității uniunilor sindicale din sănătate de a dezvolta politicii publice alternative” (proiect POCA); proiecte POCU derulate la I.N C. Parhon, I.N de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Arad.
Participă permanent la întâlnirile cu membrii de sindicat din nucleele sindicale și face tot ceea ce este necesar pentru o comunicare cât mai bună, folosind toate mijloacele moderne de comunicare
Se implică, împreună cu întreaga echipă de conducere a Sindicatului SANITAS Covasna, în organizarea de activități sportive și recreative pentru membrii de sindicat – Turneul de fotbal SANITAS, Cupa de Pescuit etc.

 1. Cel mai activ membru de sindicat SANITAS
 • Doamna TANIA NICOLĂESCU, Sindicatul Sanitas din ASSMB – Medicina Scolara – București

Detalii

Tania Nicolăescu

„Crede în corectitudinea, respectul și responsabilitatea oamenilor!”

Și-a dedicat întreaga viață profesională educației și asistenței medicale. Timp de 11 ani a îndrumat primii pași ai copiilor de vârstă preșcolară la Grădinița 283, ca educatoare. A decis apoi că menirea ei educațională se poate împleti cu cealaltă pasiune – sprijin medical pentru copii, indiferent dacă aceștia sunt preșcolari sau elevi. A devenit asistent medical – specialitatea igienă și sănătate publică și, din 2001 până astăzi, este alături de tineri, desfășurând activități de medicină preventivă și curativă, educație sanitară și controlul aplicării şi respectării normelor de igienă în spaţii de învăţământ, cazare şi alimentaţie colectivă, imunizări, triaje epidemiologice, acordarea primului ajutor.
Este permanent conectată la ceea ce este nou în domeniul său și întotdeauna interesată de lărgirea orizontului profesional. Fascinată fiind de impactul tehnologiei în domeniul medical, își completează studiile obținând licența în domeniul biotehnologiilor medicale, apoi diploma de master în Biologie. Pentru că a simțit nevoia să împărtășească din cunoștințele și experiența sa celor doritori să pășească în profesia de asistent medical, a devenit și cadru didactic al Școlii Postliceale Sanitare ,,Sfântul Ierarh Nectarie” din București.
Crede în corectitudinea, respectul și responsabilitatea oamenilor. De aceea s-a implicat în activitatea Sindicatului SANITAS ASSMB în că de la înființarea acestuia. Din motive legale, a renunțat la funcția de vicepreședinte SANITAS ASSMB în 2016, în momentul în care a devenit Consilier OAMMR, dar a rămas cu sufletul alături de colegii din mișcarea sindicală.

 • Doamna MARIANA SPOIALĂ, Grupa sindicală SANITAS din cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca

Detalii

Mariana Spoială

„Un lider este un om care nu merge pe unde îl duce calea. El taie căi și lasă urme!”

Mariana Spoială este cea mai veche lideră de grupă sindicală din cadrul Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca.
Și-a asumat reprezentarea corectă și responsabilă a membrilor SANITAS din spital, intrând de multe ori chiar în contradicții cu diversele echipe de management ale instituției. Este lidera cu cele mai multe litigii pentru apararea drepturilor membrilor de sindicat. La un moment dat a fost sancționată chiar și disciplinar, amenințată cu desfacerea contractului individual de muncă, dar nu s-a lasat învinsă.
A trecut o perioadă foarte scurtă într-un con de umbră, dar din anul 2017 s-a decis să fie din nou în fruntea oamenilor, știind ca nu are nimic de pierdut. Așa că oamenii au decis să fie din nou lidera SPMS Sapoca. În lipsa ei, sindicatul a avut de suferit, rămânind cu puțini membri, dar după repunerea în funcție a Marianei Spoială, organizația s-a revigorat. Numărul membrilor a crescut considerabil, devenind grupa sindicală cea mai numeroasă.
Din perioadele în care a fost la conducerea organizației, a adunat cantități impresionante de sentințe judecătorești privind procese în apărarea membrilor. Erau documente cu care se puteau umple saci!
A luptat pe toate căile pentru drepturile membrilor săi, ăcând presiuni asupra tuturor autorităților, nelasându-se intimidată de nimic. La un moment dat i-a fost desființată grupa sindicală din cadrul SPMS Sapoca, dar s-a luptat până a înființat-o din nou!
A ajuns sa fie un om foarte respectat de toți angajații spitalului. Mesajul ei, la fiecare obstacol, la fiecare problemă este: ”nu am nimic de pierdut!”

 • Doamna SIMONA TOMICI, SANITAS Caraș Severin

Detalii

Simona Tomici

Voluntariat din iubire și respect față de oameni!

Este asistent principal la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc Oțelu-Roșu și are calificare în profesia de psiholog. Este liderul Sindicatului Sanitas din Spitalul Orășenesc Oțelu-Roșu si membru al Consilului Judetean al Uniunii Jud.Sanitas Caras-Severin. Dar mai presus de orice, este un om care a decis să-și dedice o parte din viață celor cu care soarta a fost nedreaptă.
Din dragoste de oameni, a decis să participe, ca voluntar medical, în proiecte de ajutorare a familiilor din zone defavorizate, lipsite de mijloace materiale și de educație. Iar drumurile au dus-o nu numai în satele sărace din România dar și peste ocean, într-un proiect umanitar din Africa, Uganda.
”Lucram 14 ore pe zi, dar nu eram niciodată obosită. Am acordat asistență medicală, dar în același timp, împreună cu toată echipa de voluntari, am colectat donații, am construit o școală, am adus în sat pompe de apă, căci până atunci localnicii foloseau doar apa colectată în urma ploilor. Am reușit să cumpărăm paturi pentru toți sătenii – la început nici nu știau ce este un pat și la ce folosește! Am început un proiect în care toți cei din sat, dar în principal copiii, primesc săptămânal o masă caldă. Voluntariatul îmi dă o extraordinară stare de bine; simt o mare bucurie când pot dărui și cineva este fericit datorită mie. Sunt bucuroasă că mi s-au alăturat în acest demers și soțul, și băiatul meu de 17 ani. Voi continua să fac acest lucru și îi indemn pe toți cei care pot, să dăruiască și celor care nu au!”se destăinuie Simona Tomici.

 • Domnul FLORIN MORARU, fondatorul organizației sindicale SANITAS Dâmbovița din Spitalul Județean Târgoviște

Detalii

Florin Moraru

24 de ani de sindicalism și 40 de ani de activitate profesională

Este întemeietorul mișcării sindicale de pe meleagurile dâmbovițene, încă din anul 1990. Îîmpreună cu alți colegi, a pus bazele sindicatului la nivelul Spitalului Județean Târgoviște.
A fost membru în echipa de negociere, participând la toate ședințele de negociere de Contract colectiv de muncă la nivel de unitate sanitară.
Pentru modul exemplar în care susținea drepturile angajaților în relațiile de muncă, membrii Sindicatului Sanitas din cadrul Spitalului Județean Târgoviște l-au ale vicepreședinte, funcție pe care a deținut-o timp de 24 de ani, din 1992 până în anul 2016.
În aceeași perioadă a fost membru în Biroul Executiv al Uniunii Județene SANITAS Dâmbovița, în funcția de vicepreședinte, implicându-se profund în toate problemele activității sindicale din județul Dâmbovița.

 1. Cel mai bun COMUNICATOR SANITAS
 • Doamna ILEANA SECHEI, Sindicatul SANITAS Sălaj

Detalii

Ileana Sechei

Comunicator Sindicatul SANITAS Sălaj

A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes!”

În profesia de comunicator, construiești, în egală măsură, mesaje, canale de comunicare și mai ales încredere.
Noi, SANITAS Sălaj, am plecat de la ideea că oamenii sunt cel mai important capital al unei organizații și asupra lor trebuie să se îndrepte în primul rând atenţia noastră, pentru a creşte eficienţa organizaţiei. Din momentul în care am acceptat acest lucru, am început reconstrucția comunicării între membrii noștri.
Am reușit să dăm valoare comunicării în organizația noastră, nu numai printr-un mesaj cu impact ci și datorită dezvoltării fără precedent a mijloacelor de comunicaţie şi a tehnologiilor informaţionale care ne-au permis să transmitem inclusiv în timp real.Întotdeauna, membrii bine informaţi vor fi mai implicaţi în activitatea organizaţiei, precum şi a comunităţii din care facem parte!
Am hotărât să profităm de avantajele tehnologiei pentru o mai bună comunicare cu membrii, astfel am creat o pagină de facebook a organizaţiei şi un grup pe WhatsApp cu reprezentanţi ai membrilor din fiecare sector de activitate din Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.
Prin intermediul acestor reţele de socializare, am reuşit să fac vizibilă atât activitatea Sindicatului SANITAS Sălaj, cât și pe cea la nivel naţional a Federaţiei SANITAS și a altor organizaţii din ţară. Contruim pe termen lung o strategie de comunicare, bazată pe realitățile organizației noastre, astfel încât membrii noștri să înțeleagă rolul pe care îl joacă sindicatul în activitatea profesională. Trebuie să conștientizăm importanța SANITAS pentru că:
– Are cine să te informeze.
– Ai cu cine să te consulţi în situaţii dificile.
– Nu eşti niciodată singur – EŞTI MEMBRU AL UNEI ECHIPE!

 • Doamna CRISTINA RĂDULESCU, Sindicatul SANITAS Constanța

Detalii

Cristina Rădulescu

Șef Departament informare al Sindicatului SANITAS Constanța

”Pasiunea vine din nevoia de a te pune în slujba altora și din dorința de a-ți face munca foarte bine!”

Dintre domeniile în care un comunicator își poate desfășura activitatea, unul dintre cele mai complicate este cel sindical. Oamenii așteaptă foarte multe de la organizația sindicală, uneori dorințele lor sunt chiar peste limitele legale în care poate avea competențe un sindicat. Oamenii își doresc explicații cât mai amănunțite, își doresc comunicare, vor soluții iar dorința lor este atât de mare încât de multe ori eforturile sindicale sunt văzute ca niște lucruri absolut firești, pentru care nu este necesară nicio apreciere.
Comunicarea devine astfel foarte sensibilă, iar canalele prin care poți ajunge direct la membrii de sindicat sunt foarte variate. Cristina Rădulescu este un comunicator din pasiune, nu numai din atribuții sindicale. Dincolo de activitățle profesionale, informează corect și periodic, construind materiale cu grad mare de impact. Participă la toate acțiunile Sindicatului SANITAS Constanța și ale Federației, promovând unitățile de sănătate și asistență socială din județ, drepturile și interesele sindicale. Transmite pe toate canalele mesaje mobilizatoare, convinsă fiindcă niciun drept al angajaților nu a fost câștigat fără luptă, principala ”armă” a sindicatului fiind unitatea membrilor!
Și mai mult decât toate este un bun coechipier și face parte dintr-o echipă unită și performantă: ECHIPA SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA.

Categoria SUSȚINĂTORI AI ACTIVITĂȚII SINDICALE ȘI AI DIALOGULUI SOCIAL

 1. Premiul pentru jurnalism

Subsecțiunea: Premiul pentru jurnalism de televiziune

 • Diana Brancus – TVR
 • Carla Tanasie – Digi 24
 • Liliana Curea – Pro TV
 • Emanuela Schweninger – Antena 1

Subsecțiunea: Premiul pentru jurnalism de radio

 • Adriana Turea – Radio Romania
 • Marilena Caragioiu Frâncu – Radio Romania
 • Mihaela Arion – București FM

Subsecțiunea: Premiul pentru presă scrisă și online

 • Sandra Sălăgean – Evenimentul Zilei
 • Ileana Toma – Sănătatea PRESS

Subsecțiunea: Premiul pentru agenții de presă

 • Dana Lascu – DC NEWS
 • Nicolae Oprea – MEDIAFAX
 1. Premiul pentru instituția anului
 •  Ministerul Sănătății
 1. Premiul pentru managerul anului 2019
 • Doamna Veronika Csibi – manager Spitalul de Psihiatrie Tulgheș

Detalii

Veronica Csibi

Managerul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

A venit la conducerea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș în anul 2010, într-o perioadă dificilă, când se punea chiar problema închiderii unității sanitare, în principal din cauza lipsei de medici. La momentul acela exista doar un medic la 328 de paturi!

Încă de la începutul mandatului său, a promis că va face tot ceea ce este posibil pentru ca spitalul să funcționeze în condiții normale: a început un program de investiții pentru dotarea instituției, în așa fel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale la standarde europene. A fost angajat personalul medical necesar, în special medici și astfel activitatea Spitalul de Psihiatrie Tulgheș a reintrat pe un făgaș normal.

Este un manager care înțelege foarte bine importanța dialogului social, astfel că în toate problemele legate de angajați și relațiile de muncă se consultă cu Sindicatul Sanitas din spital. De zece ani, prin politica de management a spitalului, reușește să asigure salariaților condiții optime de muncă, pregatire de specialitate, salarizare corespunzătoare muncii.Este un OM dedicat spitalului, pacienților și celor care lucrează în această unitate medicală.

 1. Premiul pentru personalitatea anului 2019 în susținerea dialogului social
 • Domnul Corneliu Florin Buicu – deputat

Detalii

Florin Buicu

Deputat, Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

Domnul Corneliu-Florin Buicu este deputat, membru al Parlamentului României din anul 2012.
A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (UMFTârgu Mureș) și este medic primar Sănătate Publică și Management și conferențiar universitar la UMFTârgu Mureș.

În anul 2012 a fost ales deputat în circumscripția Mureș, având drept priorități sănătatea și educația. Din februarie 2015 este Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

În întreaga sa activitate ca parlamentar și apoi ca Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a avut ca prioritate îmbunătățirea sistemului sanitar românesc cu tot ceea ce înseamnă acest lucru: legislație coerentă, corectă și echitabilă, îmbunătățirea condițiilor din sistem atât în ceea ce privește dotarea unităților sanitare cât și condițiile de muncă ale salariaților.

În ceea ce privește colaborarea dumnealui cu Federația SANITAS, putem spune că este omul politic la care am avut întotdeauna ușa deschisă, indiferent de solicitările sau propunerile cu care l-am abordat. A avut întotdeauna disponibilitatea de a asculta și analiza cu maximă atenție problematica abordată și de cele mai multe ori a luptat cot la cot cu noi pentru implementarea multora dintre propunerile noastre pe care împreună le-am considerat necesare.
A fost partener corect în acțiuni inițiate atât de Federație la nivel central, cât și de organizații membre ale Federației SANITAS.
A patronat la nivelul Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților dezbateri inițiate de sindicaliști care au dus la inițiative legislative benefice întregului sistem.